Chi tiết
TĂNG TRƯỞNG TÀI BẢO, PHÚC ĐỨC VỚI PHÁP TU ĐỨC BẢN TÔN HOÀNG TÀI BẢO THIÊN
  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

ĐỨC BẢN TÔN HOÀNG TÀI BẢO THIÊN

 Chủng tử tự:  DZAM
Tâm chân ngôn:  OM DZAMBHALA DZALEN DrAYA SOHA/

 
Trong Kim Cương thừa có Đức Zambhala, Hoàng Tài Bảo Thiên, Ngài đã phát nguyện rằng ngoài sự giàu có về mặt tâm linh, nếu chúng ta hướng tâm đến Ngài thì Ngài sẽ giúp chúng ta viên mãn mong cầu về mặt vật chất. Bản Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên không phải là vị thần ban tài lộc thế gian thông thường mà là hiện thân từ bi của chư Phật để giúp đỡ chúng sinh. Tay phải của Ngài trì giữ quả tài bảo, tay trái trì giữ chuột báu tượng trưng cho sự ban ân phúc gia trì và tài bảo cho chúng sinh. Đầu Ngài đội bảo quan an trí ngọc báu Mani, thân khoác thiên y báu, an tọa trên nguyệt luân, hoa sen trong tư thế như ý du hý, chân phải duỗi xuống dẫm lên bạch ốc. Ngài  là chủ của các bộ Tài thần Phương Bắc.

Tu trì chân ngôn Bản tôn Hoàng Tài Bảo Thiên với Bồ đề tâm, bố thí hoằng pháp lợi sinh có thể tiêu trừ nghiệp nghèo khổ, tăng trưởng kinh tế, tài bảo, phúc đức; an tâm thuận tiến trên con đường tự lợi, lợi tha. 
Khi trì tụng chân ngôn này chúng ta hãy quán tưởng Đức Hoàng Tài Bảo Thiên hiện diện trong hư không ở trước mặt, tay trái Ngài cầm một con chuột ngậm ngọc quý Mani và chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người còn phải chịu cảnh nghèo khó, đau khổ sẽ nhanh chóng viên mãn đời sống vật chất, trong đó có cả bản thân mình.
Theo http://www.drukpavietnam.org
Các bài viết khác
Các bài viết khác

•  Đức Tara Xanh (Lục Độ Phật Mẫu Tara)

•  Lợi ích của Mật chú Kim Cương Đạo sư Liên Hoa Sanh

•  KIM CANG TÁT ĐỎA

•  BIỂU TƯỢNG CHO MỘT NĂM MỚI CÁT TƯỜNG

•  CÔNG NĂNG CỦA BIỂU TƯỢNG KALACHAKRA (KIM CANG THỜI LUÂN)

•  Quán Thế Âm Bồ Tát

•  Ý NGHĨA CÂU CHÚ “OM MANI PADME HUM”

•  Tác dụng thần kỳ của mặt phật bà quan âm

•  Lý do nên đeo trang sức bạc

•  Ông già Noel và 3 điều ước

CHẤP NHẬN THANH TOÁN

Chuyển khoản qua các ngân hàng

Chuyển khoản qua thẻ ATM

Chuyển tiền mặt trực tiếp & gián tiếp

Chuyển qua bưu điện

Thông qua các công ty chuyển tiền

LIÊN KẾT VỚI 123MUANHANH.VN